Tangowire dating site

Posted by / 27-Jul-2016 22:17

Tangowire dating site

Dat de gronden zouden zijn gereserveerd voor veehouderij en akkerbouw is volgens hem een niet onderbouwd gelegenheidsargument.

[appellant sub 2] wijst in dit verband op de uitspraak van de Afdeling van 14 januari 2004, ECLI: NL: RVS:2004: AO1626.

Ter zitting heeft Tenne T toegelicht dat het nodig kan zijn om leidingen te verleggen of te verhogen, en dat zij daartoe bij recht de mogelijkheid wil hebben.

Ook in dit verband wijst zij op genoemde bepaling in het Barro. De raad stelt dat in de algemene bouwregels, in artikel 33, lid 33.1, is bepaald dat voor bestaande bouwwerken met een grotere bouwhoogte dan toegelaten volgens de specifieke bouwregels, de bestaande bouwhoogte is toegelaten.

[appellant sub 5A] en [appellant sub 5B], beiden wonend te Boijl, gemeente Weststellingwerf, 6.

[appellant sub 6A] en [appellant sub 6B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 6]), beiden wonend te Wolvega, gemeente Weststellingwerf, 7.

Op geen enkele wijze is gemotiveerd wat de planologische bezwaren van boomteelt of hoogstamfruitteelt in het bijzonder zijn, zodat het plan in zoverre niet deugdelijk is gemotiveerd.[appellant sub 3] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 3]), beiden wonend te Nijetrijne, gemeente Weststellingwerf, 4.[appellant sub 4A] en [appellant sub 4B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 4]), beiden wonend te Oldeholtpade, gemeente Weststellingwerf, 5.Procesverloop Bij besluit van 1 december 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" vastgesteld.Tegen dit besluit hebben onder meer Tenne T, [appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 4], [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B], [appellant sub 6], [appellant sub 7A] en [appellant sub 7B], [appellant sub 8], [appellant sub 9], [appellant sub 10], [appellant sub 11] en anderen en [appellant sub 12] beroep ingesteld. Een aantal partijen heeft nadere stukken ingediend.

tangowire dating site-72tangowire dating site-65tangowire dating site-65

[appellant sub 7A] en [appellant sub 7B], beiden wonend te Amsterdam, 8.